Radar · Nyhet

Föroreningar dödar fler än krig och sjukdomar

Channi Anand/AP/TT | Miljöföroreningar dödar miljontals människor i världen varje år.

Miljöföroreningar dödar fler människor i världen varje år än krig, rökning, hungersnöd eller sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos, visar en ny internationell studie.

De flesta av dödsfallen sker i hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer. De kopplas till luftföroreningar som orsakas av främst kolkraftproduktion och fordonstrafik, men också markföroreningar på grund av kemisk industri och gruvdrift.

Under 2015 dog nio miljoner människor som en följd av föroreningar. Det innebär att nästan ett av sex dödsfall i världen det året berodde på föroreningar.

Indien toppar statistiken med drygt 2,5 miljoner dödsfall. I procent av det totala antalet dödsfall i ett land toppar Bangladesh med 26,6 procent.

Också i andra länder med en snabb ekonomisk utveckling som Pakistan, Kina, Bangladesh, Madagaskar och Kenya är antalet offer högt.

– Kopplingen mellan miljöföroreningar och fattigdom är mycket tydlig. Och att få bukt med föroreningarna kan bidra till att minska omfånget av andra problem så som klimatförändringar och undernäring, säger Ernesto Sanchez-Triana, expert på miljöfrågor på Världsbanken.

De ekonomiska konsekvenserna på grund av kostnader för produktionsbortfall och sjukvård blir samtidigt höga, påpekar författarna till rapporten.

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet, och har gjorts med stöd av FN och Världsbanken.

Här dör flest av miljöföroreningar

Här dör färst av miljöföroreningar

1) Brunei 2,6

2) Sverige 3,9

3) Finland 4,4

4) Nya Zeeland, Barbados 5,0

5) Kanada, Trinidad och Tobago 5,3

6) Bahamas, Island 5,4

7) Norge 5,5

8) Frankrike, USA 5,7

9) Spanien 5,8

10) Portugal 5,9

Källa: The Lancet Commission on pollution and health

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV