Radar · Nyhet

Massdöd bland insekter oroar

Antalet insekter i tyska naturreservat har minskat med tre fjärdelar på 25 år, enligt ny forskning.

Den stora minskningen riskerar att få förödande konsekvenser, bland annat på grund av insekters roll som pollinerare, varnar forskarna.
– Vi tycks göra enorma landytor ogästvänliga för allt liv och nu är vi på mot ett ekologiskt armagedon. Om vi förlorar insekterna kommer allt att kollapsa, säger professor Dave Goulson på Sussexuniversitetet till The Guardian.

Forskarna menar att det nu är angeläget med mer detaljerad forskning och studier från andra regioner. Under tiden krävs åtgärder.

– Vi behöver göra mindre av de saker vi vet har negativ påverkan, som att använda bekämpningsmedel och ta bort viktiga kantzoner fulla av blommor i anslutning till åkermark, säger Hans de Kron Radbouduniversitetet.

I studien har amatatörentomologer runt om i Tyskand fångat in insekter i speciella tält.  Mer än 1500 prover från 63 naturreservat har samlats in.