Radar · Nyhet

Larm om transpersoners hälsa

Transpersoner lider i alarmerande hög utsträckning av psykisk ohälsa. Unga är extra utsatta och regeringen avsätter nu pengar för att öka kunskapen och förebygga självmord.

Nästan 60 procent av unga transpersoner, mellan 15 och 19 år, har övervägt att ta sitt liv det senaste året. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet.

Rapporten bygger på en omfattande enkätundersökning och Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupningsstudie och att fördela projektbidrag.

Sammanlagt får myndigheten 1,6 miljoner kronor för ändamålet, där 600 000 ska delas ut till organisationer som arbetar med psykisk hälsa och att förebygga självmord hos transpersoner.

– Psykisk ohälsa hos transpersoner är väl dokumenterad, så det är glädjande att det görs en satsning, säger Alfie Martins, ordförande i föreningen för transpersoner, FPES.

Ohälsan menar hon i hög grad beror på omgivningens bemötande, som brister i hyfs och acceptans.

– Det påverkar framför allt unga att tilltalas med fel namn eller fel pronomen. Då är det viktigt att de får hjälp, från BUP, skolan eller kuratorer. Och att de har den kompetensen som behövs för att stödja, säger Alfie Martins.

Att ha en roll som inte accepteras av omgivningen leder ofrånkomligen till psykiskt icke-välbefinnande, menar Alfie Martins som dock ser en positiv förändring.

– Det som är positivt är att vi fått draghjälp från massmedia de senaste åren. Vi får komma till tals och visa upp oss så att fler ser att vi inte är annat än människor.