Radar · Nyhet

Kritiken: småskaliga jordbruk är hotade

I helgen hålls Naturbrukskonferensen i Broddetorp, ett initiativ som vill ta tillbaka makten över maten. Arrangören riktar skarp kritik mot regeringens livsmedelsstrategi, som man menar gynnar storföretag istället för familjebruken.

Konferensen samlar småbrukarrörelser och intresseorganisationer som kommer att diskutera frågor om rättvis omställning och landsbygdsutveckling.

– Vi måste börja se på landsbygdsfrågan ur ett socialt perspektiv, säger Tord Björk från föreningen Jordens vänner, som är en av arrangörerna.

Ett hot mot en levande och självständig landsbygd är enligt Tord Björk den livsmedelsstrategi som regeringen har lagt fram. Strategin är en plattform som livsmedelspolitiken ska utformas utifrån fram till 2030. Ökad och hållbar produktion är ett övergripande mål.

– Man ser bara till den kvanitativa produktivitetsökningen, det är ett grundfel sedan länge, säger Tord Björk. Man vill riva upp gamla principer som jordförvärvslagen och göra global spekulation av jordbruket.

Jordförvärvslagen går i princip ut på att den som förvärvar en egendom i glesbygden bör ha för avsikt att bo eller verka på platsen. Tord Björk menar att en uppriven jordförvärvslag minskar skyddet för familjebönder och öppnar upp för storföretag att ta över åkermarken.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht understryker att både stora och små lantbruksföretag är väldigt viktiga för en levande landsbygd, och för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad produktion. ”Konkurrenskraftsutredningen pekade på att det finns tecken på att nuvarande lagstiftning om jordförvärv och arrende hämmar företagsutveckling på svensk landsbygd. De signalerna måste vi ta på allvar”, meddelar ministern. Först efter en noggrann analys kommer regeringen att ta ställning till eventuella ändringar i lagen, tillägger han.

Med Naturbrukskonferensen hoppas arrangörerna få till ett folkrörelsesamarbete som utmanar de privata intressena, och till årets konferens har kretsen av medverkande vidgats, säger Tord Björk.

Hur förhåller ni er till frågor om djurhållning och köttkonsumtion?

– Vi har haft veganer på mötena, men vi får inte den typen av motsättningar, för folk förstår att de har gemensamma intressen med småbruken mot djurindustrin. Om vi ska få en vettig kamp mot djurindustrin måste vi alliera oss med småbrukare som verkar för en vettig djurhållning, och det har vi lyckats med.