Radar · Nyhet

Vattenbrist tvingar fram nya lösningar i El Salvador

Insamling av regnvatten har blivit ett sätt att lösa den brist på vatten som många invånare drabbats av i centrala El Salvador.

Förr tvingades Corina Canjura gå flera kilometer till floden vilket tog mycket tid, eller så var hon tvungen att köpa vatten. Ett innovativt projekt där regnvatten samlas in har förändrat vardagen för henne.

– Nu pumpar vi bara fram vattnet, fyller behållaren och så har vi vatten att använda, säger den 30-åriga kvinnan från byn Los Corvera i San Vicente i centrala El Salvador.

I byn är det 13 familjer som drar nytta av systemet där regnvatten samlas in från Corina Canjuras tak och leds genom ledningar till en stor behållare av polyeten som rymmer 25 000 liter.

Från den pumpas vatten manuellt in i en tank som har en kran som sedan används av alla familjer.

– Eftersom det har regnat mycket är behållaren alltid full, vilket är en glädje för oss, säger Corina Canjura till IPS, medan hon bär iväg vatten som hon just hämtat.

Systemet kom på plats i februari i år tack vare ekonomiskt stöd från det globala nätverket Global Water Partnership, australiska staten och den amerikanska stiftelsen Ford Foundation. Lokala organisationer och landets regering har också stöttat satsningen.

Hittills har system för lagring av regnvatten installerats på åtta platser i sju kommuner i San Vicente. Av de 323 familjer som har svårt att få tillgång till vatten i dessa kommuner är det 100 familjer som har direkt nytta av projektet.

– Under regnperioden mellan maj och oktober är det inga problem att fylla behållaren, men under torrperioden kommer vi vara tvungna att vara noga med hur vi använder vattnet, säger 43-åriga Lorena Ramirez.

Det beräknas att 25 000 liter i behållaren motsvarar fem tankbilar och kan förse en familj med vatten i upp tilll en månad, beroende på hur sparsamt vattnet används.

Grundtanken är att det regnvatten som lagras bara ska användas som dricksvatten. De familjer som är med i projektet har fått filter som de kan använda för att göra vattnet drickbart.

– El Salvadors universitet ska tillhandahålla utrustning och forskare som ska bedöma vattnets kvalité efter att det filtrerats, säger Marta Alfaro, borgmästare i Jerusalen, en av de kommuner som deltar i projektet.

Hon säger att de under det kommande året ska installera tio nya system för lagring av regnvatten.

Vilma Chanta är forskare i regional utveckling vid en nationell utvecklingsstiftelse. Hon säger att lagring av regnvatten är en kortsiktig lösning för samhällen på landsbygden, i stället för den långsiktiga lösningen att installera vattenledningar som ansluts till det nationella vattennätet.

Jorge García, vid vattenfonden vid landets departement för miljö och naturresurser, säger att en långsiktig plan är att lagra vatten i stora reservoarer för att komma tillrätta med bristen på vatten. Han tillägger att pilotprojektet för lagring av regnvatten kommer att fungera som en förebild och kopieras på andra platser.