Radar · Nyhet

Stadsmissionen: Fattigdom finns men syns inte

Två tredjedelar av Sveriges stadsmissioners arbete är inriktat på att mätta hunger. Organisationen riktar därför på DN Debatt kritik mot regeringens rapport Agenda 2030, där det står att ”absolut fattigdom inte finns i Sverige”.

Enligt Stadsmissionen speglar inte offentlig statistik verkligheten. Bland annat exkluderar statistik som baseras på folkbokföringsadresser hemlösa människor. Och statistik som baseras på ärenden hos socialtjänsten kan missa dem som inte har förmågan att hitta rätt myndighet för att få hjälp.

”Osynligheten i fattigdomen är ett hinder för att ta problemen på allvar och hitta lösningar”, skriver Stadsmissionen, som efterlyser relevanta fattigdomsdefinitioner för svenska förhållanden. Det internationella måttet för ”absolut fattigdom” är en person som lever på mindre än två dollar per dag.

Stadsmissionen kräver att fattigdomen i Sverige kartläggs och att en fattighetsstrategi tas fram.