Radar · Nyhet

M fullbordar sväng i migrationspolitiken

Moderatstämman gav ett massivt stöd för en skärpt migrationspolitik. Partiet vill på sikt avskaffa rätten att söka asyl inne i EU och i stället införa ett kvotflyktingsystem.

– Tiden då vi blundade för och tystade ned problem som varit uppenbara för andra är över, sade ombudet Ann-Sofie Alm i debatten inför partistämmans migrationsbeslut.

Moderaterna ska arbeta för att EU på sikt avskaffar rätten att söka asyl inne i EU. I stället ska asylprövningen ske utanför unionens gränser. De som anses ha skyddsskäl ska därefter hämtas till EU-länderna, som ska ha fastlagda nationella flyktingkvoter.

Stämman såg flera fördelar med ett sådant system, en bedöms vara att människor inte behöver dö på Medelhavet.

Partiets migrationspolitiske talesperson Johan Forsell vill inte ange en siffra för hur många flyktingar Sverige klarar av. Men han tror att Sverige med tanke på integrationsproblemen har svårt att klara mer än de 28 000 asylsökande i snitt per år som kom de tio åren före flyktingkrisen 2015.

Moderaterna vill att stora delar av den tillfälliga åtstramningen av asyllagen som kom efter 2015 ska permanentas. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Permanenta kan de få som kan försörja sig själva genom arbete, enligt M.

För medborgarskap ska ett språk- och samhällskunskapstest krävas. M vill kunna återkalla medborgarskap om det getts på felaktiga grunder. Även personer som begått grova brott, främst terroristbrott, ska kunna få sitt medborgarskap indraget. I det fallet krävs dock att personen även har medborgarskap i ett annat land.

Moderaternas linje mot de som fått avslag på asylansökan skärps. Fler som riskerar att gå under jorden i Sverige bör tas i förvar och polisen bör göra fler inre utlänningskontroller. Partiet vill förlänga tiden för att kunna söka asyl på nytt, efter avslag, från fyra till tio år. Det ska inte gå att gömma sig och stanna kvar, tiden ska räknas från det att personen har lämnat Sverige.

M vill att kommuner inte ska få ge mer än ”nödbistånd” till papperslösa, och bara under kort tid.

– Problemet i dag är att det finns vissa incitament för att hålla sig kvar i landet, säger Johan Forssell.

Moderaternas omsvängning är stor, men har skett gradvis sedan förre Moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt avgång 2014.

Stämmoombudet Jimmy Baker, från Stockholms län, påminde om att man tidigare inte fick tala om hur stora ”volymer” av asylsökande som Sverige klarar.

– Minns ni att det inte var så många år sedan ett välkänt statsråd togs i örat av statsministern för att ha talat om volymer, sade han.

Hampus Magnusson, ombud från Göteborg, sade att han under många år känt sig vilsen om partiet och migrationspolitiken.

– Svenska folket känner att de under lång tid har öppnat sina hjärtan. Nu väntar de bara på att vi i politiken ska öppna våra ögon, sade han

Ombudet Paul Lindquist, Stockholms län, ansåg att M fram till nu gett Sverigedemokraterna möjlighet att ”äga” migrationsfrågan.

På frågan om Moderaterna nu går SD:s väg svarar den migrationspolitiske talespersonen Johan Forsell:

Det gör vi faktiskt inte, vi gör en helt egen analys. En stor skillnad är att vår syn på mänsklig rörlighet och globalisering är positiv.

Fakta: Beslut som M-stämman fattat

Källa: Moderaterna