Radar · Nyhet

29 dog i trafiken i september

Under september omkom 29 personer i vägtrafiken och 1 399 skadades. Det är två färre omkomna jämfört med samma månad förra året.
Av de omkomna färdades tolv i personbil, sju på motorcykel, fem på cykel, två till fots och tre i övriga fordon, enligt preliminära uppgifter från Transportstyrelsen.

Fem motorcyklister och sju bilister omkom i singelolyckor, tre cyklister omkom i kollision med motorfordon och de två fotgängarna blev påkörda.
Under de senaste tolv månaderna har 263 personer omkommit i vägtrafiken.