Energi · Recension

Varför man inte kan ligga på bänken

Bänkar som är för korta för att ligga på. Stolar, placerade långt ifrån varandra för att människor inte ska kunna umgås. Exkluderande design är till för att utan förbud skyffla undan vissa grupper – unga, hemlösa, fattiga. Men hur ser ideologin ut bakom de här avsiktligt obekväma utomhusmöblerna?

Enligt Fredrik Edin handlar det om att dela upp människor i bättre och sämre konsumenter och i det tysta förstärka maktrelationer. Han skriver om det i boken Exkluderande design, som kom ut på Verbal förlag den 20 september.

Exkluderande design är till för att utan förbud skyffla undan vissa grupper.