Radar · Nyhet

Sju utvisningar stoppades

Gränspolisen genomförde på tisdagen tvångsutvisning av tio människor.  Samtidigt stoppades utvisningarna för sju av dem som hotades av utvisning, enligt Vi står inte ut. En av dem som undslapp i sista stund var Yasin Mohammadi som Syre berättat om tidigare.

För sju av dem som hotades av utvisning slutade tisdagen i – åtminstone tillfällig – lättnad. I fallet med  Mustafa Gholamis, som konverterat till kristendom och därför hotats till livet i Afghanistan, ingrep FNs människorättskommitté och fick Migrationsverket att stoppa utvisningen bara timmar innan planet lyfte från Landvetter.

Kinna Skoglund i nätverket Vi står inte ut gläds åt de utvisningar som stoppats. Samtidigt visar det på brister i den svenska asylprocessen, menar hon.
– Det handlar om sju fall som har utretts i Sverige under många år. Det säger något om systemet, säger Kinna Skoglund.

Yasin Mahmoudi, som Syre tidigare berättat om, hör till de ensamkommande ungdomar som vuxit upp i Iran och helt saknar nätverk i Afghanistan.
Han är nu kvar i förvaret i Kållered efter att Migrationsverket stoppade hans utvisning av okänd anledning. Men hotet om utvisning kvarstår.

– De sa bara till mig att jag skulle flytta till en annan avdelning på förvaret. Jag är glad att jag slipper åka ikväll men jag vet inte vad som ska hända i framtiden, säger han till Aftonbladet.

Samtidigt som Sverige genomför utvisningar till Afghanistan drar internationella Röda korset ner på sin verksamhet i landet till följd av det svåra säkerhetsläget.

– I 30 år har vi funnits på plats i Afghanistan. Behovet av humanitära insatser är just nu enormt, inte minst av sjukvård. Men vi måste sätta vår personals säkerhet i första rummet, säger Svenska Röda korsets Fredrik Hammarbäck.