Glöd · Panelen

Nobels fredspris i år gick till ICAN – en kampanj för avskaffande av kärnvapen. Var det rätt pristagare?

Nobels fredspris i år gick till ICAN – en kampanj för avskaffande av kärnvapen. Var det rätt pristagare? Finns det någon annan som du skulle velat ge
priset till?

Jag tycker att valet av ICAN var ett bra val, särskilt eftersom flera av världens kärnvapenmakter har så oberäkneliga ledare. Dessutom inkluderar ICAN många länder och organisationer vars medlemmar nu prisas för sitt arbete. Egentligen tycker jag att det är sorgligt att ICAN ska behöva existera, det borde vara självklart att inte använda kärnvapen! Något annat år hoppas jag att man väljer en sund djurskyddsorganisation. Arbetet med att få människor att respektera djur är värt ett Nobelpris.

Åsa Eriksson, 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala

Det är självfallet av essentiell art att kärnvapen inte sprids, men samtidigt ska vi komma ihåg att kärnvapnens blotta existens förmodligen har förhindrat ett nytt världskrig. Jag skulle vilja ge fredspriset till Nato vars närvaro har säkrat friheten i Europa sedan andra världskriget.

Christopher Björk, 30 år, handläggare på statlig myndighet, Karlstad

I en tid av upprustning, ökad nationalism och krig i världen så ser jag det som ett positivt ställningstagande att priset går till en organisation som på riktigt manar till fred och inte som tidigare till personer med blod på sina händer. Jag anser ingen person vara värd det priset i dag, förutom möjligtvis Bernie Sanders som varit emot i princip alla krig som USA fört de senaste 30 åren.

Robin Rushdi, 23 år, hållbarhetsförvaltare, Uppsala