Radar · Nyhet

Jordar kan hejda klimatkrisen

Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, enligt ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University.

Men då måste den brukas på andra sätt än vad som vanligen sker i dag.

Forskarna har kunnat visa att över 70 procent av markens kol finns i jordar som brukas av människor.

Genom att förbättra skötseln av den här marken skulle man öka lagringen av koldioxid så mycket att man kan kompensera för framtida koldioxidutsläpp från tinande permafrost, menar forskarna.

Att plantera fleråriga grödor i stället för ettåriga och minska jordbearbetningen är exempel på åtgärder som skulle få marken att binda mer kol.

Forskarna hoppas att mer uppmärksamhet ska riktas mot markens betydelse för klimatet framöver.

– Det är lätt att förbise vilken enormt värdefull global resurs våra jordar är, säger Gustaf Hugelius, forskare på Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.