Radar · Nyhet

6 av 10 barn lär sig inte tillräckligt

Nästan sex av tio barn i världen får inte grundläggande färdigheter i läsning och matematik. Det visar en ny rapport från FN-organet Unesco, som varnar för att FNs globala målsättningar i Agenda 2030 är i fara.

Unesco understryker att detta innebär en risk att de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 inte uppnås. Målen slår bland annat fast att alla människor ska ges möjlighet till en god utbildning av hög kvalitet.

Rapportförfattarna betonar samtidigt att det finns  stora regionala skillnader. I Afrika söder om Sahara beräknas hela 202 miljoner barn vara berörda, och riskerar att inte få grundläggande kunskaper.

Särskilt oroande är att två tredjedelar av barnen faktiskt går i skolan, men ändå inte uppnår grundläggande färdigheter i läsning och matematik.

”Siffrorna är häpnadsväckande både när det gäller hur människors potential förslösas och när det gäller möjligheterna att uppnå en hållbar utveckling,” säger Silvia Montoya, som är chef för Unescos statistiska enhet, i ett pressmeddelande.

Rapportförfattarna slår fast att världen står inför en utbildningskris. De stora problemen är att det råder brist på skolor och att det är svårt att se till att barn inte hoppar av skolan. Dessutom håller undervisningen på många skolor alldeles för låg kvalitet, enligt rapporten.