Radar · Nyhet

Fler behövs i donationsregistret

Vill du donera dina organ när du dör? Den frågan vill Socialstyrelsen att du ska diskutera med dina nära och kära i veckan. I nuläget har 15 procent av svenskarna registrerat sin vilja.

Vare sig du vill donera dina organ eller inte finns det möjlighet att registrera din vilja i Socialstyrelsens donationsregister. Det har 1 570 222 svenskar gjort och av dem har 73 procent meddelat att de vill donera och 27 procent har sagt nej.

För att uppmuntra fler att ta ställning inleder Socialstyrelsen sin årliga donationsvecka på måndag.

– Som det ser ut i dag så måste man dö på ett mycket speciellt sätt för att kunna komma i fråga som organdonator. Därför är det väldigt få som kan bli donatorer och det råder stor brist på organ, säger Wenche Stribolt, utredare på Socialstyrelsen.

Patienten måste avlida i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning i respirator så att organen är syresatta även efter att döden inträtt och fram till dess att organen tas tillvara.

– Omkring 3 500 avled på en intensivvårdsavdelning förra året, men bara 185 av dem kunde bli organdonatorer. Det gäller att man förlorar så få som möjligt eftersom de som är möjliga donatorer inte är många, säger Wenche Stribolt.

Information om att det går att registrera sin vilja samt behovet och nyttan av att göra det är det viktigaste sättet för att få fler att göra sin vilja känd, enligt Wenche Stribolt.

– Det råder alltid en brist på organ för transplantation. Väntelistan på organ inkluderar lite drygt 825 organ och den siffran har varit mer eller mindre konstant under flera år.

Organdonation kan också vara en hjälp i sorgen för de som förlorat en anhörig.

– Det är ett litet ljus i den här sorgen att den som har avlidit ändå kan ge liv till fyra fem svårt sjuka personer, säger Wenche Stribolt.

Att folk avhåller sig för att registrera sin inställning kan vara att en del tror att de är för gamla, enligt Stribolt. Men så ska man inte tänka. Det är möjligt att göra organtransplantationer även från patienter med en hög ålder.

– Man behöver heller inte tänka att jag har den här sjukdomen eller jag röker för sjukvården gör en medicinsk bedömning i den händelse det skulle bli så att man dör under de här förutsättningarna som gör att organdonation kan komma ifråga.

Den som vill donera organ efter döden eller uttryckligen inte vill det kan registrera sin vilja på Socialstyrelsens hemsida, fylla i ett donationskort eller prata med sina anhöriga.

Oavsett hur man gör bör man prata med sina anhöriga så de vet var man står om man blir en potentiell organdonator, enligt Wenche Stribolt.

– Det kan vara på grund av en stroke eller olycka. Då går snabbt och familjen är i chock, samtidigt måste man uttolka sin anhöriges vilja vad gäller donation, för man frågar alltid anhöriga vad den sista uttryckliga viljan var hos patienten.

Fakta: Behovet av organ

Behovet av organ den 1 januari 2017

• Njure: 655

• Lever: 64

• Lever och njure: 1

• Hjärta: 33

• Lunga: 36

• Bukspottkörtel (pancreas): 6

• Pancreas + njure: 14

• Cell-öar: 18

Totalt fanns ett behov av 827 organ den 1 januari 2017.

Under 2016 avled 22 patienter på väntelistan i väntan på ett nytt organ.

Källa: Scandiatransplant

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV