Radar · Nyhet

Stöd till komjölk i skolan anmäls

Skolmjölksstödet snedvrider konkurrensen och går på tvärs med klimatmålen. Det menar havremjölkstillverkaren Oatly som nu anmäler stödet till Konkurrensverket.

1,80 kronor per liter mjölk. Det får svenska skolor som serverar komjölk i EU-stöd som betalas ut via Jordbruksverket. Villkoret är att de sätter upp en plansch med budskap om att mjölk är hälsosamt.

Oatly, som säljer havrebaserade alternativ till mjölk, begär nu att Konkurrensverket ska granska stödet.

– Skolmjölksstödet är en omodern företeelse som innebär en otillåten snedvridning av konkurrensen på bekostnad av klimatet. Dessutom begränsar det elevernas möjligheter att själva bestämma, säger Toni Petersson, vd på Oatly i ett pressmeddelande.

Företaget hänvisar till statistik från FN-organet FAO om att animalisk livsmedelsproduktion ger mer klimatutsläpp än världens alla transporter.

Enligt en undersökning beställd av Oatly kräver 74 procent av kommunernas kostchefer intyg av exempelvis skolsköterska eller målsman för att tillåta elever att välja växtbaserade alternativ till komjölk.

– Vi tycker att det är både märkligt och otidsenligt att det ska krävas ett intyg för att man som elev ska kunna välja klimatsmart kost, säger Toni Petersson.