Radar · Nyhet

Ökade utsläpp med de rödgröna

Under den rödgröna regeringens tid vid makten har klimatutsläppen ökat, rapporterar SVT.

De senast redovisade fyra kvartalen släpptes cirka 800 000 ton mer koldioxid ut än under 2014, enligt SCBs statistik.

– Det är en ökning på en procent, det kanske låter lite men sammantaget på nationell nivå är det mycket, eftersom alla utsläpp på sikt ska bort, säger SCBs Maria Lidén till SVT.

Ökningen innebär ett trendbrott då utsläppen minskat under en lång rad år innan dess. I SCBs statistik räknas flygresor med och särskilt utrikesresorna är en viktig orsak till ökningen.

Även biltrafikens utsläpp ökar. Att andelen biodrivmedel ökar äts upp av trafikökningen.

– Det visar att vi inte kan ta fortsatta minskningar för självklart. Jag kan inte se detta som ett tecken på att hjulen snurrar och svensk ekonomi går bra. Jag ser det som att det går för långsamt med miljöarbetet, säger Maria Lidén.