Glöd · Debatt

Hjälp till att skydda de fridlysta orkidéerna

Janerik Henriksson/TT | Brudsporren är en av de femtio orkidéarterna i Sverige, varav alla är fridlysta.

DEBATT Det har åter uppmärksammats att våra gemensamma fina, fridlysta orkidéer grävs upp i större skala och på många ställen med rot och allt, eller avknipsas sina fröställningar och förs ut ur landet. Orkidéerna är en viktig länk i ekosystemet och ett omistligt inslag i skog, våtmark och natur. De är förbjudna att plocka eller gräva upp, men under sommaren har det gjorts flera iakttagelser av hur detta har skett vilket också har polisanmälts.

Vi lever i en tid när den kontrollerade biologin växer men den vilda krymper. De diskreta livsformerna i den senare biosfären står i bjärt kontrast till vad som händer på den människostyrda biologisidan. Där slår stora agrobusiness-jättar nu ihop sig och kan på så vis kontrollera ännu mer av allt som odlas. Från minsta gen, frö och korn upp till all överraffinerad och överförpackad låtsasmat som står uppradad i affärshyllorna, långt från sina växtplatser.

Framdrivningen sker på ständigt ökande arealer som erövrats från naturen som blir till tuktade, besprutade och i grunden sterila monokulturer. Det ”moderna” jordbruket i Europa leder i sin tur till att till exempel antalet vipor har minskat med över 80 procent och sånglärkor med 35 procent, eller att rapphönan nästan är borta. Men det är inte blomtjuvarnas bekymmer, tror de.

När det tämjda som enbart växer med insatsvarors hjälp blir allt mer likformigt och förutsägbart blir det vilda som växer spontant allt rarare, i bemärkelsen sällsynt, ovanligt, åtråvärt och dyrbart. Till och med säljbart! Det är då arttjuvarna kommer smygande. De som inget kan om de stora sammanhangen, om mykorrhiza. Men desto mer om döda pengar och lönsamma betalningar.

Denna samtida brist på moral och överlevnadskunskap är svår att bota men måste absolut stävjas! Artskyddsbrott och artstölder ger faktiskt fängelse och alla de 50 svenska orkidé-arterna är fridlysta.

Om du som är en insiktsfull naturvän med civilkurage misstänker att någon dödat djur, plockat ägg, grävt upp fridlysta växter eller handlar med djur eller växter på ett olagligt sätt – anslut dig till kampanjen ”Öppet Öga” och ring artansvarig för CITES på din Länsstyrelse!

Eller kontakta Polisen och anmäl, trots att ”blomsnutarna”, det vill säga art- och miljöbrottsansvariga, ses över axeln och skrattas litet åt och så klart saknar fulla resurser. För i väntan på mer medel till myndigheter och naturvårdsverket, på mer moral och kunskap hos alla människor, kan man i alla fall som enskild bli en civil floraväktare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV