Glöd · Panelen

Anser du att Katalonien bör beviljas självständighet?


Separatism är en otroligt svår fråga som kan manifestera sig på olika sätt. Överstatligt med Brexit, nationellt i ett västerländskt land som Spanien och Katalonien men också i krigsdrabbade länder som Irak och Kurdistan. Det är en nationalistisk företeelse i något som är en nationalistisk konstruktion. Separatism bör genomföras långsiktigt och drivas på både i goda och dåliga tider, inte hetsas fram. Då ska det legitimeras.

Robin Rushdi, 23 år, hållbarhetsförvaltare, Uppsala

Tveksamt, detta skulle sannolikt leda till fler konflikter och onödiga utbrytningar i Europa. Vad som däremot inte råder någon tvekan om är att enligt den spanska jurisdiktionen så är omröstningen i Katalonien ogiltig och centralregeringen bör göra det man kan för att försvara konstitutionen. Däremot ser jag med avsky på det polisiära övervåldet.

Christopher Björk, 30 år, handläggare på statlig myndighet, Karlstad

Ja. Även om valdeltagandet var lågt, var andelen ja-röster påfallande hög. Demokratiska staters legitimitet vilar ytterst på att folket samtycker till att ingå i dem. Det finns tusen problem att lösa vid självständighet, men de går att lösa. Att använda tvång för att hålla Katalonien kvar som en del av Spanien är ingen lösning.

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby