Radar · Nyhet

Partistämma: C berett att höja momsen

Ingen sockerskatt, platt skatt eller krav på jämställda styrelser. Däremot vill Centern genomföra en bred skattereform. Den kan innehålla såväl minskade ränteavdrag som höjd moms och lägre skatt på jobb och företagande.

Centerns partistämma i Malmö sade ja till krav på en blocköverskridande skattereform. Principen, om C får bestämma, är att skatter på miljöfarliga utsläpp och konsumtion kan höjas för att finansiera sänkta skatter på jobb och företag.

– Vi har inga skarpa förslag att höja momsen på vare sig mat, böcker eller resor här och nu, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

– Däremot gläntar vi på dörren till att vi som finansiering till framtida sänkta skatter på jobb och företagande är beredda att höja skatten på konsumtion och det är ju i klartext framför allt moms.

Centern vill också att bostadsskatterna ska ses över. Den senaste tiden har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sällat sig till partierna som pläderar för minskade ränteavdrag. Socialdemokraterna har inget sådant förslag, men finansminister Magdalena Andersson sade i veckan att bostadsköpare bör ta höjd för att ränteavdragen kan justeras framöver.

– Ränteavdragen bör trappas av och vi bör komma överens om det brett. Jag noterar att allt fler partier gläntar på den dörren, det är bra. Det ska växlas på ett sätt att det inte blir en nettoskattehöjning för hushållen, säger Emil Källström, och pekar på att även reavinstbeskattningen behöver ses över.

Ett långsiktigt mål för C är att sänka skatterna rejält, även om Källström inte har svar på exakt hur det ska gå till.

– Så länge man ligger rejält över OECD-snittet, finns det all anledning att fundera på hur man kan sänka skattetrycket, säger han.

Centerstudenterna ville att partiet skulle gå längre och vara mer radikala i skattepolitiken. Men kraven på en helt platt skatt gick inte igenom.

Centerstämman hade också en lång och intensiv diskussion om huruvida en sockerskatt bör införas. Förespråkarna fick mothugg av de som inte tror på att beskatta bort sockersug och onyttiga vanor och förslaget röstades till slut ned.

En annan fråga som engagerade många ombud, mestadels kvinnor, var en motion om att Centern ska driva på för att företag som får lån som finansieras av skattemedel ska ha jämställda bolagsstyrelser. Men stämman röstade nej till förslaget.

Fakta: Beslut på Centerstämman

• Vill att en ny, bred skattereform genomförs. Den kan innebära sänkt skatt på jobb och företagande, höjda miljöskatter och moms, samt minskade ränteavdrag. Ska även stimulera privatpersoners sparande för framtida investeringar.

• Reformerat strandskydd så att kommunerna får bestämma mer själva.

• Skatter som bromsar rörligheten på bostadsmarknaden behöver ses över.

• Vill tillsätta en arbetsmarknadskommitté för att ta ett helhetsgrepp på problemen med den tudelade arbetsmarknaden.

• Vill stärka språkundervisningen i skolan genom en nationell satsning på intensivutbildning i svenska för nyanlända barn.

• Olika förslag för att bryta regional klyvning, bland annat sänkta skatter för lokaler på landsbygden och avskrivning av studielån i landsbygdskommuner.