Energi · Recension

Stöd killar för jämställdhet

”Killfrågor.se är en stödjour. Vi för stöttande, normkritiska samtal för att främja jämställdhet och förebygga våld hos unga killar. Vi lyssnar på berättelser och frågor som berör, och för samtal om normer som påverkar killars liv.

Killfrågor.se stärker killar att söka stöd, prata om känslor och tänka och agera mer jämställt. Vi för samtal som killar vill fortsätta, stöttar dem att utmana destruktiva normer och uppmuntrar dem att göra jämställda handlingar. Genom att ha trygga rum där killar kan prata och söka stöd förebygger vi killars och mäns våld.”

Så beskriver de aktiva bakom Killfrågor.se sin verksamhet på sajten. De stödjande samtalen förs i en chatt som är öppen vissa tider i veckan och på dygnet, och de som ger stödet är volontärer från 20 år och uppåt, av olika kön och med olika bakgrunder. Där finns till exempel psykologer, snickare och lärare. Alla har de gått en utbildning i att bli en bra stödperson och i ämnen som kan dyka upp i chatten.

Killfrågor.se drivs av organisationen Män, som tidigare hette Män för jämställdhet. Nu söker de fler volontärer som kan chatta med unga killar ungefär tre timmar varannan vecka. Om du är intresserad kan du hitta mer info och anmäla dig på www.killfragor.se.