Glöd · Ledare

Moderaternas förslag sätter asylrätten i gungning

Var och en som flyr från förföljelse, eller i ”välgrundad fruktan för förföljelse”, på grund av ”ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning” har enligt Genèvekonventionen rätt att resa till ett annat land och söka asyl där. Enligt EUs regler gäller samma rätt för den som flyr från krig.
Den rätten vill Moderaterna riva upp. Flyktingar ska inte längre kunna komma på eget bevåg och söka tillflykt i Sverige. De ska först handplockas av FNs flyktingkommissariat UNHCR och skickas som kvotflyktingar till EU, där de fördelas mellan de olika länderna.

Det finns klara fördelar med ett kvotflyktingsystem. De som i dag kommer som kvotflyktingar till Sverige får resa hit under ordnade former och får information om landet innan de kommer. De är i förväg placerade i en kommun som är beredd att ta emot dem, och enligt UNHCRs regler får de permanenta uppehållstillstånd.

Dessutom är de som väljs ut av UNHCR troligen ofta människor som inte hade kunnat ta sig hit själva. Och just det är Moderaternas argument för att bara, eller nästan bara, ta emot kvotflyktingar. Elisabeth Svantesson, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, säger till TT:

– Sverige och andra länder ska hjälpa människor som allra bäst behöver det, vi ska vara generösa. Men genom ett kvotflyktingsystem får vi ett mer rättvist system, att de som verkligen behöver komma till Sverige och Europa också gör det.

Ja, får vi det? De som väljs ut som kvotflyktingar av UNHCR är människor som har levt länge i UNHCRs flyktingläger och inte anses kunna återvända till sina hemländer inom överskådlig framtid. Det är inget tvivel om att de behöver nya hemländer.

Men den som inte befinner sig i UNHCRs flyktingläger kan ha lika stora behov. Till och med de som kan skrapa ihop pengar till en livsfarlig resa till ett litet land i norr som de hoppas ska ta emot dem. Att kunna låna pengar hjälper ju inte mot att ens hus bombas, mot att man tvingas delta i krig eller mot att folkgruppen man tillhör saknar laglig rätt att arbeta, studera eller bo. De mycket utsatta människor som i dag flyr till Europa ska alltså inte ens ha den möjligheten i Moderaternas värld.

I TT-intervjun förnekar Elisabeth Svantesson att Moderaternas förslag handlar om att minska flyktingmottagandet. ”Om fler länder finns med och tar ansvar” skulle det inte betyda att färre flyktingar kommer till Europa, säger hon. Vilket är totalt intetsägande.

Antalet kvotflyktingar som har kommit till Sverige har länge varit 1 900 om året. Regeringen har beslutat att stegvis öka antalet till 5 000, och i år kommer 3 400.

Antalet asylsökande – alltså inte kvotflyktingar – som kom till Sverige år 2015, innan den tillfälliga lagen stängde dörren, var 163 000. Hur många av dem som i slutänden får stanna i Sverige är oklart.

Om Moderaternas förslag handlade om att ta emot samma antal som kvotflyktingar, med permanenta uppehållstillstånd, ordnade resor och allt, skulle det ändå visa på en god ambition.

Men det är knappast deras avsikt. Snarare är det ett försök att locka eller behålla väljare som lika gärna skulle rösta på Sverigedemokraterna, genom att lägga ett förslag som liknar det SD har lagt tidigare.

Minst sagt illavarslande är att förslaget förutsätter att man river upp eller omförhandlar Genèvekonventionen, den konvention som styr UNHCR, som väljer ut kvotflyktingarna. Det vore att sätta hela rätten att söka asyl undan krig och förföljelse i gungning.

Allemansrätten! Och många kilo karljohansvamp, smörsopp, blod-riskor och mandelkremlor i frysen.

Irma, José, Lee, Maria och alla de andra stormarna som inte bara drabbar klimatförnekarnas USA.