Radar · Nyhet

Piller till barn allt vanligare

Antidepressiva piller ges i allt större utsträckning till barn, skriver Svenska Dagbladet.

Siffror från Socialstyrelsen som tidningen har granskat visar att 4 566 barn i åldrarna 10-14 år behandlades med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) under 2016. Totalt skrevs det förra året ut 97 081 recept med SSRI-preparat till barn i åldrarna 5-19 år, en fördubbling på åtta år.

– Det är inget som tyder på att de här pillren har en gynnsam effekt på barn. Däremot vet vi att de kan ge svåra biverkningar, som självmordstankar. Att då ge dem till omyndiga är extremt etiskt problematiskt, säger Janus Christian Jakobsen, överläkare och forskare vid Copenhagen Trial Unit i Köpenhamn, till tidningen.

Siffrorna från Socialstyrelsen visar att antalet barn som får SSRI-läkemedel utskrivna ökar i alla ålderskategorier.

– Problemet är att de ursprungliga studier som tillverkarna gjorde då läkemedlen godkändes ganska sällan avsåg barn och ungdomar. I dag har patenten gått ut och då finns det ingen som vill satsa pengar på nya studier som kostar många miljoner kronor, säger Elias Eriksson, professor vid Göteborgs universitet, till tidningen.