Glöd · Debatt

Kärnvapen är inget för Sverige

DEBATT Under 50-talet fanns långt gångna planer bland vissa politiker, militärer och industriledare att Sverige skulle skaffa kärnvapen eller som man då sa: ”en svensk atombomb”.

Ett antal insiktsfulla personer som Inga Thorsson (Socialdemokratiska kvinnoförbundet), Östen Undén (utrikesminister), Barbro Alving (journalist), författarna Sara Lidman, Per Anders Fogelström med flera bildade en stark opinion. Aktionsgruppen Amsa (Aktionsgruppen Mot Svensk Atombomb) lyckades föra ut planerna till allmänhetens kännedom och förhindrade på så sätt att Sverige blev en kärnvapennation!

Vad som hade hänt om Sverige på sextiotalet valt att fullfölja atombombsplanerna är naturligtvis omöjligt att säga. Däremot kan vi i dag med facit i hand konstatera att vi har haft fred, att vi sparat miljontals kronor och att Sverige haft en betydande roll i nedrustningsförhandlingarna.

I dag pågår på samma sätt som då en strävan från vissa politiker, militärer och industriledare att Sverige via ombud som Nato och andra ”allierade” skall få tillgång till kärnvapen.

I dag behövs på samma sätt som då en folklig opinion mot dessa planer. Amsas argument från 50-talet är fortfarande lika aktuella. Kärnvapen är:

• militärt meningslöst

• politiskt oförsvarbart

• moraliskt förkastligt.

Sverige måste, precis som Finland, lagstifta om ett förbud mot kärnvapen! Lagen om kärnteknisk verksamhet måste kompletteras, förslagsvis med texten ”det är förbjudet att till Sverige införa kärnvapen samt att i Sverige framställa, förvara, spränga eller avfyra kärnvapen.”

Sverige måste fortsätta att verka för ett internationellt förbud mot kärnvapen! Sverige måste snarast ratificera det nu aktuella avtalet, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, som en överväldigande majoritet av världens nationer, inklusive Sverige, enades om i FN den 7 juli.

Genom att i dag tydligt säga nej till kärnvapen minskar vi riskerna för militära angrepp och spänningar i vårt närområde. Vi spar miljontals kronor i militärövningar och anpassningar till kärnvapenförande ”allierade”. Vi får en mer trovärdig och starkare roll i internationellt fredsarbete.

Säg nej till kärnvapen!

Måna Wibron,
Lena Dahlin,
Runa Forsman,
Ulrika Hådén,
Stefan Aronson,
Ulf Gustafsson,
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV