Radar · Nyhet

Stora pengar satsas på grön energi i Guyana

Nyligen inleddes en stor satsning på användning av solceller och energieffektiva led-lampor för att skapa hållbara städer i Guyana.

Staden Bartica ligger nära floden Essequibos källa, 80 kilometer in i landet från Atlanten. Bartica har en befolkning på omkring 15 000 människor varav många arbetar i landets skogsindustri, guldutvinning eller diamantbrytning.

I ett nytt projekt som startades i staden i augusti installeras solcellssystem och energieffektiv belysning på skolor och led-lampor i gatubelysningen.

Guyanas regering har lanserat satsningen i samarbete med FN:s utvecklingsorgan UNDP. Japans regering bistår med motsvarande 15 miljoner dollar till projektet. Satsningen är en del av ett regionalt initiativ för att driva utvecklingen framåt när det gäller planering för en tryggad energiförsörjning och anpassning till klimatförändringarna. Det är en del av arbetet för att uppfylla Agenda 2030 och de globala målen. Liknande satsningar har gjorts i Belize, Dominica, Grenada, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna och Surinam.

Janelle Christian, chef för presidentens kontor som arbetar med klimatförändringar, säger att satsningen kommer vid en läglig tidpunkt eftersom Guyanas president David Granger har en vision om att staden Bartica ska bli ett föredöme när det gäller grön energi.

Enligt Janelle Christian har regeringen lovat att offentliga institutioner ska ställa om så att de 2025 använder sig enbart av förnyelsebar energi. Satsningen i Bartica är en del av ett nationellt program som leds av landets energimyndighet där skolor förses med solpaneler.

Mikiko Tanaka, som är chef för UNDP:s verksamhet i landet, säger att de nya investeringarna är i linje med landets inriktning på grön teknik.

– Detta kommer utan tvekan bidra till att stärka landets möjligheter att hantera klimatrelaterade risker och stödja Guyana i strävan att bli en ”grön” stat.

– Denna nya teknik kommer hjälpa landet att minska sitt beroende av import av fossila bränslen och staka ut en renare utvecklingsväg som innebär låga utsläpp. Det kommer också att förbättra förmågan att hantera klimatrisker i regionen på lång sikt, säger projektledaren Yoko Ebisawa.