Radar · Nyhet

188 barn vräktes första halvåret

Allt färre barn berörs av vräkningar, visar ny statistik från Kronofogden. Men ändå var det 188 barn som tvingades lämna sina hem under första halvåret i år. Det var en minskning med tolv barn jämfört med motsvarande period i fjol.

Under januari–juni vräktes 98 barnfamiljer, vilket är en minskning med sex familjer. I många fall beror vräkningar på hyresskulder på under 10 000 kronor.

Kronofogden samarbetar med hyresvärdar, kommuner och länsstyrelser för att förebygga vräkningar. I 235 av landets 290 kommuner vräktes inga barnfamiljer. Samma period förra året var siffran 223 kommuner.