Radar · Nyhet

100 000 i böter för miljöutsläpp

Ett metallåtervinningsföretag i Malmö krävs på 100 000 kronor i böter efter att ha släppt ut mer än tio gånger så mycket bly och zink än vad som är tillåtet under 2013 och 2014, skriver Sydsvenskan.

Maxhalten för blyutsläpp ligger enligt lag på 10 mikrogram per liter, men under första halvåret 2013 låg halten i företagets dagvatten på 140 mikrogram per liter.

Företaget har även släppt ut olagliga halter av zink, koppar, kadmium och nickel.

Företaget släppte ut de höga halterna tungmetaller genom dagvattnet.

Strafföreläggandet gäller även försvårande av miljökontroll, då personalen på företaget dröjt med att meddela tillsynsmyndigheten om utsläppen.
Riksenheten för miljö- och arbetsmål bedömer att brotten begått av oaktsamhet.