Glöd · Debatt

Sverige del i kärnvapenhot

DEBATT Försvarsmakten kallar Aurora 17 för en försvarsövning. Vi ser den som en krigsövning. Aurora 17 är ett spel. Försvarsmakten säger att land A inte är Ryssland men vi ser på deras spelkarta att det ligger där Ryssland ligger. Försvarsmakten säger att Aurora 17 inte är en provokation men vi ser att Ryssland samtidigt har en jättestor övning, Zapad (= Väst) 17.

Inte nog med det, vi ser ett ökande antal övningar, alla avsedda att försvara oss emot en tänkt fiende från öster. Men i detta land i öster ser man en våldsam uppladdning riktad mot sig. Man ser cirka 800 USA-baser runt gränserna för att inte tala om ubåtarna som kan innehålla kärnvapen. Man talar allmänt om att spänningen i Östersjöområdet ökat. Ja, men vem satsar mest på militären? Ryssland har en militärbudget som inte når upp till 10 procent av Nato-ländernas sammanlagda. Kan man verkligen se Nato som en försvarsallians?

Försvarsmakten säger att det är en nationell övning och inte en Nato-övning men man ska träna värdlandsavtalet med Nato, och fem Nato-stater kommer hit, däribland USA med cirka 1 000 man, flyg, pansartrupper, luftvärn, helikoptrar och marin. I stycke 3.3 i värdlandsavtalet står det att avtalet är avsett att ”överensstämma med Natos doktrin”. Denna bygger på en blandning av kärnvapen och konventionella vapen. Värdlandsavtalet ger möjlighet att skapa baser för utländsk personal och krigsmateriel för att hota och även föra krig mot ”tredje land”. Detta land kommer inte att sitta overksamt. I och med det blir Sverige ett krigsmål. Kärnvapen ökar riskerna.

Den 7 juli i år antog 122 länder i FN ett förslag att förbjuda kärnvapen och hot med kärnvapen. Det innefattar bland annat att utveckla, testa, bygga, skaffa, äga eller förvara kärnvapen. Det gäller ett förbud att använda eller överlämna dem till någon. Sverige röstade slutligen ja. USA hotade och förhindrade Nato-länderna att medverka. Nederländerna deltog som enda Nato-land i förhandlingarna men gav sedan den enda nej-rösten. Inget (annat) kärnvapenland deltog.
Efter den 20 september är det öppet för regeringarna att skriva under konventionstexten. Om Sveriges regering gör det lämnas den sedan till riksdagen för ratificering. Tyvärr ser det ut som om regeringen tänker ”utreda konsekvenserna”. USAs försvarsminister har hotat Sverige om vi undertecknar. Ändå hör vi inget ramaskri att USA försöker påverka vår utrikespolitik! Vem tänker på vår självständighet?

Allianspartierna säger ja till Nato-medlemskap. USA avser satsa en biljard dollar på 30 år i kärnvapenupprustning (miljon miljoner)! Kärnvapnen görs mindre, kan nå målet exakt på några meter, djupt i marken så de kan slå ut stridsledningscentraler. Såväl USA som Ryssland hotar att vara den som först använder kärnvapen. Det finns sådana som står i beredskap att avfyras inom några minuter! Vi är alla gisslan i denna vansinniga maktutövning, där man talar om ”balans” och ser till sin egen överlägsenhet. Ska Sverige få en bas för kärnvapen om något år?

För att konventionstexten ska träda i kraft krävs att minst 50 stater skriver under. Det är VIKTIGT vad Sverige gör. Vi har sett att förbud mot kemiska och biologiska vapen påverkar även de stater som inte undertecknat.

Använd de kunskaper som finns hur konflikter bäst hanteras! Utse och skapa inte fiender bland grannar eller andra! Kampanjen Stoppa Aurora ser hoten mot vår självständighet och trygghet i den våldsspiral vi är del av och uppmanar till diplomati, samarbete och samtal.