Radar · Nyhet

Osäker mark i Harveys fotspår

Orkanen Harvey svepte in över delstaterna Louisiana och Texas och lämnade död, förstörelse och en mångmiljardnota efter sig. I södra USA, liksom på andra håll i världen, är det inte bara stigande vattennivåer som hotar tätorter, utan även marken i sig.

Kategori 4-orkanen Harvey tog form ute till havs i mitten av augusti och slog till mot Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Belize, Yucatánhalvön i Mexiko och södra USA innan den mattades av den 2 september.

Den 4 september hade 66 dödsfall bekräftats – 65 i USA och ett i Guyana. För USA satte den punkt för en rekordlång period av uteblivna orkaner av allvarlig karaktär bortom landets kustregion. Den senaste gången var Katrina 2005.

I USA beräknar Federal Emergency Management Agency att den ekonomiska förlusten för de drabbade delstaterna Louisiana och Texas kan bli nära 200 miljarder dollar, vilket enligt USA Today gör orkanen Harvey till en av de dyraste naturkatastroferna i landets historia. Siffran motsvarar en procent av USAs totala BNP och de sammanlagda kostnaderna efter orkanerna Katrina och Sandy.

– Delar av Houston, USAs fjärde största stad, kommer att vara obeboeliga under flera veckor och möjligen i månader till följd av vattenskador, mögel, sjukdomsbärande vatten och allt annat som kommer med denna tusenårsöversvämning, säger Joel Myers, chef för väderkanalen AccuWeather.

Många av de drabbade fastigheterna var oförsäkrade, vilket försvårar för ägarna att få ekonomiskt bistånd under återuppbyggnaden.

Och liksom efter Katrina och Sandy har räddningspersonal haft svårt att övertala drabbade att överge sina fastigheter. I östra Texas varnade därför Jacques Blanchette, länsdomare för Tyler County, invånare för fatala konsekvenser om de inte lät sig evakueras:

”Den som väljer att inte evakueras kan inte förvänta sig att bli räddad och borde skriva in sitt personnummer på sin arm så att kroppen kan identifieras. Förlusten av liv och fastigheter är given. GE ER AV ELLER DÖ!”

30 000 amerikaner lever i skrivande stund som tillfälliga klimatflyktingar och 17 000 räddningsinsatser har utförts.

Dessutom är marksänkning ett växande problem. Houston, en stad med fyra miljoner invånare, sjunker allt närmare havet.

– Marksänkning och stigande havsnivåer bidrar till ett och samma problem: större och mer utdragna översvämningar, säger Gilles Erkens, från Deltares Research Institute i holländska Utrecht, till BBC News.

Bangkok, Ho Chi Minh och Jakarta lyfts fram som några av världens mest utsatta megastäder i det avseendet – men det finns lösningar. Tokyo och Venedig har exempelvis fått bukt med problemet marksänkning efter att ha satt stopp för grundvattenpumpning under stadskärnan och inhämtar i stället dricksvatten på annat håll.

Men marksänkning är ett lika allvarligt som globalt problem, konstaterar US Geological Survey (USGS, USAs motsvarighet till Lantmäteriet):

”Utbredd marksänkning orsakad av grundvattenpumpning, men även av olje- och gasutvinning, har ökat antalet översvämningar, vilket medfört stor förstörelse av industriell och transportinfrastruktur”, skriver myndigheten i en rapport.

En av USAs mest drabbade regioner är Harris County, landets femte mest befolkade län nära Houston. Harris County lider nu svårt i orkanen Harveys spår.
I området har grundvatten varit ett akut problem i decennier och för att förhindra ytterligare marksänkning har det därför på flera håll i likhet med Tokyo och Venedig blivit förbjudet att pumpa vatten ur tillgängliga lokala källor. I stället hämtas vatten ur källor kontrollerade av myndigheter. Ett beslut som många haft svårt att acceptera:

– Att säga till markägare att de inte kan hämta gratis vatten från en brunn på deras egen tomt är som att säga till Texasbor att de inte längre får köra lastbil. Många slöt sina ögon och vägrade tro på [fenomenet] marksänkning, säger Mark Kasmarek, hydrolog vid USGS med över 30 års erfarenhet, till Houston Chronicle.

Enligt Kasmarek har de enorma översvämningarna i Houston sin bäring i den omöjliga ekvationen tätbebyggelse med lokal grundvattenpumpning:

– Utvecklingsregioner kräver ansenliga mängder grundvatten för att släcka törsten. Under det senaste seklet har källor [i södra Texas] minskat med mellan 90 och 120 centimeter och berett vägen till kollaps, säger han.

När den här tidningen pressläggs kämpar Karibien mot orkanen Irma.

Ovädret har krävt flera dödsoffer. På torsdagsmorgonen hade sex döda bekräftats på den franska och nederländska ön  Saint Martin och dödssiffran befaras stiga.

Också på Antigua och Babuda uppges människor ha omkommit och det finns uppgifter om att 90 procent av alla byggnader har skadats, rapporterar Sveriges radio.