Radar · Nyhet

Kärnavfallets framtid avgörs

I tisdags inleddes förhandlingar i Mark- och miljödomstolen  om  slutförvaring av kärnavfall.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) vill bygga en anläggning 500 meter ner i berget i Forsmark och en inkapslingsanlägogning i Oskarshamn.
Planerna har överklagats av bland andra Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) som tycker att ytterligare utredning krävs. De menar att risker för koppa korrosion inte kan uteslutas och ifrågasätter  placeringen nära kärnkraftverket i Forsmark.

– Jag är orolig för samhällets förmåga att ta hand om avfallet och för vad vi lämnar till kommande generationer, säger Sture Grönblad, styrelseledamot i Milkas.
SKB menar att de visat att det går att konstruera ett säkert slutförvar, som uppfyller myndigheternas krav i de 100 000 år som avfallet måste hållas inkapslat.

– Vi är trygga med det vi framhåller i våra ansökningar och stolta över det omfattande arbete som ligger bakom. Nu ser vi fram emot att få slutförvarsfrågan prövad, säger SKBs vd Eva Halldén i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna kommer pågår i fem veckor i Nacka, Oskarshamn och Östhammar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV