Radar · Nyhet

Ingen broms av utsläpp i budget

Regeringen satsar 5 miljarder på miljö och klimatområdet i årets budget. Men den utsläppsbroms som utlovades i samban med försöljningen av Vattenfalls brunkolsgruvor finns inte med, rapporterar Alltinget.

Tanken var att 300 miljoner årligen skulle avsättas från och med 2018 för att skrota utsläppsrätter inom EUs utsläppshandelssystem. Men så blir det inte.
Skälet är enligt klimatminister Isabella Lövin att sytemet är på väg att reformeras och utsläppsrätter som inte utnyttjats kommer att annuleras inom fem år.

I regeringens miljö- och klimatsatsning ingår däremot åtgärder för renare hav, pengar till solceller och laddstolpar och ökat klimatbistånd. Regeringen vill också göra det mer lönsamt att köpa så kallade miljöbilar.