Radar · Nyhet

Fortsatt strid om vinstbegränsning

Regeringens och Vänsterpartiets föreslår ett tak på hur stora vinster skolor och omsorgsföretag får plocka ut.

Men eftersom alliansen och Sverigedemokraterna planerar att fälla förslaget i riksdagen lär striden fortsätta i valrörelsen.

Friskolornas riksförbund skräder inte orden när de beskriver förslaget. De menar att de 340 000 elever som i dag går i friskolor riskerar att få se sina skolor lägga ned.

– Väl medvetna om konsekvenserna läggs nu förslag som innebär att några av landets mest framgångsrika skolor tvingas stänga. Sällan har vi sett prov på en så cynisk politik, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund i ett pressmeddelande.

Idéburna skolors riksförbund som företräder icke vinstdrivande skolor är desto mer positiva. Dessa skolor omfattas inte av förslaget utan får fortsatt möjlighet att spara överskott för att kunna parera för svårare tider.

– Det är väldigt positivt att vi får ett undantag. Idéburna skolor har helt andra förutsättningar än de vinstdrivna och det har regeringen uppfattat, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund.