Radar · Nyhet

Domstol försvarar Amazonas

Brasliens president Michel Temer överträdde sina befogenheter när han upplöste Rencareservatet i Amazonas. Det menar en brasiliansk domstol som ogiltigförklarat beslutet, rapporterar The Guardian.

Att området skyddas från intrång är däremot långt ifrån säkert. I flera tidigare fall har högre instanser omprövat domar som inneburit skydd för miljö och ursprungsbefolkning.

Som Syre berättade förra veckan är ett 20-tal bolag intresserade av att bryta guld, koppar och andra mineraler i området.

I förra veckan presenterade miljöorganisationen WWF en rapport som visar att tidigare okända arter upptäcks i snabb takt i Amazonas. Under perioden 2014-2015 hittades 381 nya arter, enligt rapporten.

De flesta av arterna är växter, men bland upptäckterna finns också däggdjur som rosa floddelfin och eldsvansad titiapa.

De många upptäckterna understryker enligt WWF behovet av att skydda Amazonas. Utöver vikten av att värna ekosystemet pekar organisationen på framtida möjligheter, exempelvis när det gäller att hitta botemedel till sjukdomar och utveckla nya livsmedel.

– Den här biologiska mångfalden behöver bli känd och beskyddad, säger WWF Brasliiens Ricardo Mello till organisationens hemsida.