Radar · Nyhet

Karibisk ledare i ny vädjan om hjälp till klimatomställning

Rika länder måste snabbt hjälpa världens fattiga små önationer att stå emot klimatförändringarnas effekter innan det är för sent. Det säger den karibiska önationen Saint Lucias premiärminister Allen Chastanet i en ny vädjan till omvärlden.

Allen Chastanet påpekar att små fattiga önationer, så kallade Sids, inte hinner med att själva få fram den infrastruktur som behövs för att stå emot klimatförändringarnas effekter.

– Jag kommer att fortsätta knacka i bordet och säga att Sids-länderna inte har tid att vänta, sade premiärministern.

Som exempel lyfte han fram den svåra orkanen Matthew som slog till mot Haiti i oktober förra året, med förödande konsekvenser. Detta trots att omvärlden redan kände till att landet var särskilt sårbart för den ökande trenden med kraftiga stormar.

– Det som hände förra året bär vi alla, hela världen, ansvar för. Folket på Haiti lämnades själva att med pappkartonger bemöta en av de värsta orkaner vi upplevt.

Över 800 människor omkom i katastrofen. Dessutom var de ekonomiska skadorna för den redan fattiga nationen enorma. Den lokala biståndsorganisationen Care bedömer att det handlar om skador på motsvarande åtta miljarder kronor.

Haiti var redan innan ett av världens fattigaste länder och mycket sårbart för naturkatastrofer. Matthew var den värsta katastrof som drabbat landet sedan den förödande jordbävningen som slog till för sex år sedan.

Saint Lucias premiärminister påpekar att tiden håller på att rinna ut för de länder som är som mest sårbara för klimatrelaterade katastrofer.

– När det handlar om att uppgradera ett lands infrastruktur så har vi som är ett litet land tiden emot oss, när det handlar om att bygga vägar och broar som kan stå emot ett förändrat klimat.

Även Saint Lucia drabbades av den tropiska stormen Matthew, i form av skadade bostäder och företagsbyggnader samt av översvämmade och blockerade vägar.

Allen Chastanet talade i samband med en ceremoni där det lilla landet mottog ett bidrag från Japan som ska gå till att återuppbygga två förstörda broar. Han uttryckte sin uppskattning för det bidraget, och tackade även Världsbanken och IMF för att de båda organen lyft fram de små fattiga önationernas sårbara situation.

Han påminde också om Parisavtalet och de målsättningar som där gjordes i syfte att stötta fattiga länder med deras klimatomställningsarbete. Dock varnade han för det bakslag som det innebär att USA nu har valt att hoppa av klimatavtalet.

Allen Chastanet sade att vissa av de små fattiga önationerna, däribland hans eget land, nu arbetar via andra kanaler för att få fram det stöd som krävs för att hantera nya katastrofer. Det bidrag som nu kommit från Japan är enligt premiärministern ett exempel på en bilateral stödinsats som går till ett mycket viktigt projekt.