Radar · Nyhet

Geotermisk energi kan vara lösningen för Centralamerika

Värme från jordskorpan, så kallad geotermisk energi, kan vara ett sätt att möta Centralamerikas ökande energibehov. El Salvador ligger redan långt framme, men regionen har stora resurser som ännu inte har utnyttjats.

– Vulkaner har i alla tider varit ett hot mot människor, men i El Salvador är de numera en resurs som kan användas för att generera ren, förnybar och billig energi. Detta är framtiden för våra länder, säger David López, som arbetar vid en statlig salvadoransk vattenkraftskommission.

Han deltog i förra veckan vid en regional konferens om rena energikällor som samlade företrädare för regionens regeringar, akademiker och experter. Ett av målen var påskynda utvecklingen av fler geotermiska energikällor.

Det bor 40 miljoner människor i Centralamerika och energibehoven i regionen har vuxit mycket snabbt de senaste åren. En rapport från Internationella byrån för förnybar energi, Irena, visar att efterfrågan kommer att fortsätta växa snabbt. Enligt organet saknar samtidigt hela sju miljoner människor i regionen helt, eller delvis, tillgång till el.

Fram till nu har vattenkraft varit den främsta energikällan i regionen, men med tiden har geotermisk energi fått en växande roll. Det handlar om en energiform som produceras av värme från jordens inre, något som är särskilt koncentrerat i områden där det finns vulkaner eller heta källor, som kan producera grön energi.

Värmen från jordskorpan används till att driva turbiner som i sin tur omvandlar kraften till elgeneratorer.

Geologen Leonardo Solís arbetar för ett statligt energiinstitut i Costa Rica och han menar att klimatförändringarna och återkommande torkor är orsaker till att regionens länder måste ställa om från vattenkraft till andra energikällor.

– Geotermisk energi är ett utmärkt komplement, sade han i samband med ett besök vid Ahuachapáns energiverk, ett av de två där geotermisk energi utvinns i El Salvador.

El Salvador är tillsammans med Nicaragua, Costa Rica, Guatemala och Honduras med på listan över de tio länder i världen där störst andel av den lokala energiförbrukningen kommer från geotermiska källor. El Salvador är efter Island det land i världen som producerar mest sådan energi, då den utgör en fjärdedel av den totala energiproduktionen.

Roberto Cortez är driftchef vid det geotermiska energiverket Ahuachapán i västra El Salvador. Verket var det första i sitt slag i Centralamerika när det byggdes på 1970-talet, men experter menar att många fler anläggningar borde installeras i regionen. Edgardo Ayala/IPS

Branschen kan dock fortfarande växa.

– Det finns en kapacitet för geotermisk energi som ännu inte är utvecklad och vi vill hjälpa regionens regeringar att göra detta, säger Vanessa Interiano som arbetar som rådgivare vid Irena.

Enligt organet skulle nästan hälften av det elbehov som regionen beräknas ha 2020 kunna komma från geotermisk energi.

– Sektorn har inte expanderat på det sätt den skulle kunna göra. Det finns många utmaningar, men vi har den personal och det kunnande som behövs och viktiga projekt är under utveckling, säger Alexander Richter, som är ordförande för Internationella geotermiska förbundet.

Ett av hindren är att få fram de ekonomiska resurser som krävs. Det handlar om kostnader för utforskning av områden, borrningar och byggen av själva energiverken.

– Detta kostar pengar och förutsätter en stabil ekonomi, där det finns en förmåga att betala för den el som produceras, säger Alexander Richter.

Vanessa Interiano påpekar att andra hinder utgörs av brist på rätt teknik och kunnig personal. Just på det området ligger El Salvador i framkant genom att erbjuda en utbildning. För närvarande är 30 studenter från 10 olika länder inskrivna på det programmet.

Flera deltagare vid mötet i El Salvador sade också att det krävs nya offentliga satsningar i regionens länder där förnybara energikällor blir prioriterade.