Glöd · Debatt

Ja, vi har fler träd i skogen

Replik till Pontus Axén i Syre #185

DEBATT I en debattartikel kritiserar Pontus Axén annonskampanjen Svenska Skogen som berättar att 70 procent av Sveriges landareal består av skog och att minst två träd planteras för varje träd som avverkas.

Pontus Axén ifrågasätter om all skog verkligen är att betrakta som skog och beskriver skogen som likartad produktionsskog. Men sanningen är att nästan all den skog där vi promenerar och plockar bär och svamp är skogar som brukats under hundratals år.

I det svenska landskapet finns skog i alla åldrar, och när ett äldre skogsområde avverkas blir nya skogsområden gamla. Data från riksskogstaxeringen visar att mängden gammal skog faktiskt fördubblats i Sverige de senaste 20 åren.

Vi får mer ädellövskog och fler grova lövträd. Tack vare att skogarna brukas av 300 000 olika skogsägare, från norr till söder, människor med olika planer och drömmar, har vi ett varierat skogslandskap i Sverige.

Pontus Axén ser det som ett problem att mängden träd i skogarna ökat under 1900-talet. Men det är ju en bra sak att det har skett!  Det är ju träden som bidrar till vårt välstånd och som gör att vi kan bedriva ett uthålligt skogsbruk där vi varje år avverkar mindre än tillväxten. Det betyder att vi kan vi ersätta ännu fler oljebaserade produkter, till exempel plaster och bränslen, med förnybara och nedbrytbara produkter. Inte minst innebär fler träd i skogen att skogen har bundit mer koldioxid, som är viktigt för klimatet.

Axén ser tillbaka i tiden och tror att det var bättre förr. Då bortser han helt från att skogarna i början av förra seklet var hårt sönderhuggna av ett exploaterande skogsbruk, ett skogsbruk som vi sedan länge lämnat.

Han skriver även att det blivit färre fristående ekar. Men det har inte med skogsbruket att göra utan med att vi har färre betande djur på markerna. Utan betande djur växer tyvärr de trädklädda hagmarkerna igen.

Pontus Axén talar lite emot sig själv när han kritiserar skogar med fler träd i samtidigt som han vill ha fler naturreservat. Skog som inte röjs och gallras riskerar att mörkna och växa igen.

Tyvärr väljer Pontus Axén att beskriva skogsbruket som något negativt. I stället bör vi vara tacksamma och stolta över vårt skogsbruk som bidrar till vårt välstånd, arbetstillfällen och ett bättre klimat. Skogsbruket har lösningarna på många av våra miljöproblem.