Radar · Nyhet

”Det är regeringen som pressat polisen”

Kritiken har varit massiv mot gränspolisen efter massingripandet mot papperslösa på Svenska kyrkans läger i lördags. Nu vill prästen som var på plats att regeringen ska stå till svars för jakten på papperslösa.

Gensvaret har varit stort på Svenska kyrkans protester mot att gränspolisen omhändertog fem familjer utan uppehållstillstånd på ett sommarläger i skånska Kågeröd. Många har hört av sig till kyrkan i veckan och delat upprördheten.

– Människor har blivit väldigt berörda. Nu gäller det att försöka använda det fruktansvärda som har hänt och kräva förändring. Det är regeringen som pressat polisen att öka antalet utvisningar, säger prästen Per Kristiansson.

Några åt middag, andra lekte på gården när ett 30-tal poliser omringade gården där sex familjer deltog i Svenska kyrkans läger. Under ett par timmar kontrollerades identiteten på deltagarna, varpå fem av familjerna omhändertogs.

Flera av deltagarna var yngre än 10 år.

– De undrade vad som hände och var naturligtvis skärrade. Det var poliser överallt. En del av de här barnen har under lång tid levt med en rädsla för polisen, säger Per Kristiansson.

En av familjerna fördes till förvaret i Åstorp, medan tre familjer splittrades så att föräldrarna sattes i förvar och övriga familjemedlemmar ålades att visa upp sig på rättscentrum i Malmö ett antal gånger i veckan.

Att polisen ingriper mot flyktingar mitt i en kyrklig aktivitet har såvitt Per Kristiansson känner till inte hänt i Sverige sedan polisen stormade Alsike kloster 1993. Konsekvenserna kan bli stora, befarar han.

– Det är helt nödvändigt att det finns platser där människor kan känna sig trygga, inte bara för de människor som är direkt drabbade. Vad får vi för samhälle annars? Jag tror inte någon vill ha det samhället, säger han.

Ewa-Gun Westford, presstalesperson i polisregion Syd, försvarar insatsen.

– Det finns inga fredade zoner utöver utländska beskickningar, säger hon.

Samtidigt har hon förståelse för kyrkans kritik, men menar att polisen har lagen i ryggen.

– Ibland kolliderar olika samhällsaktörers uppdrag, men vi är inte fria att tolka svensk lag. Vår uppgift är att utföra inre gränskontroller. Det handlar om att säkerställa att de människor som vistas i landet har laglig rätt att vara här.

Per Kristiansson har noterat hur jakten på papperslösa intensifierats de senaste åren. I Malmö där han är verksam begär polisen exempelvis ut adresslistor på papperslösa från socialförvaltningen.

Att polisen är beredda att ingripa mitt under kyrklig verksamhet och betonar att fredade zoner inte finns, tvingar kyrkan att se över hur man genomför sin verksamhet, menar Per Kristianssson.

– Som kyrka kan vi aldrig sluta med vårt uppdrag att stå på de utsattas sida, vi får inte bli rädda. Men vi måste självklart tänka ännu mer på säkerheten, säger han.

Syre har utan framgång sökt inrikesminister Morgan Johansson.