Radar · Nyhet

200 miljoner klimatflyktingar 2050

Klimatförändringarna kommer att tvinga många människor på flykt. En vanlig bedömning är att det kan handla om 200 miljoner människor år 2050. Det är lika många som det totala antalet migranter som finns i världen i dag.

En mer pessimistisk bedömning är att upp emot en miljard människor år 2050 kan befinna sig på flykt undan torkor, översvämningar och andra extrema väderfenomen.

Det finns inga exakta vetenskapliga bedömningar av hur många klimatmigranter världen kan förvänta sig 2050. Uppskattningarna varierar mellan 25 miljoner och upp till 1 miljard. Men enligt en studie från Institute for environment and human security är den vanligaste uppskattningen att det rör sig om närmare 200 miljoner människor.

Även FNs migrationsorgan IOM bedömer att det kommer att finnas 200 miljoner miljö- och klimatflyktingar år 2050. En stor andel av dessa beräknas komma från kustnära områden.

I en tidigare intervju med IPS påpekade FN-organets generaldirektör William Lacy Swing att politiska kriser och naturkatastrofer är de främsta orsakerna till den migration som förekommer i världen idag.

– Det har aldrig funnits lika många komplexa och fortsatt pågående humanitära nödlägen som det gör nu. I dag finns det 40 miljoner människor som har tvingats bort från sina hem och 20 miljoner flyktingar, det är det högsta antalet människor som är på flykt sedan andra världskriget, sade han till IPS.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV