Radar · Nyhet

Polisen: Finns inga fredade zoner

Martin Lindeborg/Svenska kyrkan | Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift.

En aktivitet för papperslösa barnfamiljer i svenska kyrkans regi avbröts av en stor grupp polisen som tog fem av sex familjer i förvar. Aktionen har mött kritik. Nu försvarar polisen sitt agerande.

– Det finns inga fredade zoner enligt svensk lag, säger Ewa-Gun Westford, presstalesman på polisen, till TT.

I fredags anordnade svenska kyrkan i Malmö ett årligt familjeläger för människor på flykt i ett vandrarhem i norra Skåne. Aktiviteten avbröts när ett 30-tal poliser dök upp utan att kyrkan informerats. En av familjerna som togs med därifrån, med två barn på fyra och elva år, sitter nu inlåsta i ett förvar, skriver Sydsvenskan.

Den arrangerande församlingen har kritiserat agerandet, bland annat med motiveringen att kyrkofrid ska råda och att kyrkan måste få vara en fredad plats.

Men Ewa-Gun Westford påpekar att flera av personerna som kontrollerades av polisen var efterlysta för att utvisas. Hon framhåller också att uttrycket kyrkofrid är ett mycket gammalt begrepp.

– Det finns inga fredade zoner enligt svensk lag. Det enda som finns är ambassader, i övrigt finns inga fredade zoner.

– Och nu skedde ju inte vår tjänsteåtgärd i en kyrka utan ute på ett annat ställe, fortsätter Westford.

Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, säger till TT att han stöttar sin personal men att han också anser att polisen generellt respekterar kyrkofriden i själva kyrkorummet.

På frågan om han tycker att polisen bröt mot kyrkofriden i det aktuella fallet svarar Tyrberg:

– Jag hade önskat att man hade kunnat lösa det här på en lägre nivå av energi i insatsen.

Samtidigt understryker Tyrberg att både polisen och kyrkan får utvärdera händelsen och återkomma till om något kunde ha gjorts annorlunda.

Även om gränspoliserna uppträdde korrekt, blev inte minst de barn som närvarade vid tillslaget skärrade, understryker både biskopen och församlingen.

TT: Kunde ni ha gjort det här tillslaget på ett smidigare sätt?

– Vi gjorde det på ett så humant och mänskligt sätt som det är möjligt svarar Westford.

På frågan om polisen, om det inte finns några fredade zoner, skulle kunna tänka sig att gå in även i en kyrka svarar hon:

– Det är en rent hypotetisk fråga. Vi väger varje ärende var för sig, individuellt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV