Radar · Nyhet

Hälsohot i vatten från översvämning

De katastrofala översvämningarna i USA kan utöver drunkningsrisken även leda till att människor blir sjuka, varnar myndigheterna. Stormen väntas nu få nya krafter och leda till fler kraftiga skyfall de närmaste dagarna.

Åtta personer har bekräftats döda i stormen Harveys fotspår. Ytterligare sex människor, en familj med fyra barn, tros ha omkommit när deras minibuss sjönk.

Självklart är den största hälsofaran risken att drunkna, främst genom att människor fastnar i fordon på vattenfyllda vägar. Ett annat hot är kolmonoxidförgiftning från portabla generatorer.

– Vi bedömer att det kommer att dö människor av det och att människor kommer att drabbas av förgiftning, säger Renee Funk vid hälsomyndigheten CDC.

Men människor kan även bli sjuka bara genom att vada i vattnet. Vattnet kan bland annat innehålla giftiga kemikalier som har spolats ut från garage och förråd.
– Det som vi är mest oroliga för är kemikalier i vattnet, säger Funk.

Det finns även risk för att bakterier som salmonella och E-coli sprids med vattnet. Människor råds att duscha och tvätta händerna noga efter kontakt med vatten från översvämningarna.

Sjukdomar som kommer från myggor är inte ett lika omedelbart hot eftersom vattnet spolar bort platser där myggorna kan föröka sig. Men i ett senare skede måste det följas upp om myggburna sjukdomar sprids, säger Peter Hotez, expert på tropiska sjukdomar vid Baylor College of Medicine.

Över 30 000 människor har eller väntas behöva fly från sina hem efter stormen. Hus dit många människor evakueras kan också utgöra en risk för spridning av sjukdomar.

– Om du befinner dig i ett mindre avgränsat område och är magsjuk så blir det svårt att stoppa det från att spridas, säger Amesh Adalja, läkare vid Johns Hopkins Center for Health Security.

I mångmiljonstaden Houston har omkring 8 000 människor evakuerats till uppsamlingscenter, men många är fortfarande fast i sina hem.

– Om du kan ta dig ut på taket, vifta med en handduk. Lämna något på taket så att helikoptern kan se det, säger Karl Shultz vid kustbevakningen, som med 18 helikoptrar arbetar för att undsätta människor.

I Houston är skolor och myndighetsbyggnader stängda och på vissa gator når vattnet till brösthöjd efter de kraftiga skyfallen.

Stormen Harvey slog till i fredags och väntas ligga kvar över Texas i ett par dagar till. Ännu en kulmen väntas på onsdagen. Även delstaten Louisiana kan drabbas av översvämningar framöver.

President Donald Trump kommer att besöka Texas under tisdagen. Han anländer tidigt på morgonen till staden Corpus Christi och åker sedan vidare till Austin, skriver AP.