Radar · Nyhet

Anmälda kemikaliebrott läggs ner

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT | Nästan ett av tre oäkta smycken som Kemikalieinspektionen testade innehöll halter av bland annat bly och kadmium som låg över gränsvärdena.

Nio av tio av Kemikalieinspektionens anmälningar om misstänkta miljöbrott läggs ner och leder inte till någon påföljd för företagen. Det visar en ny rapport från myndigheten.

– Som det är i dag kan företagen få intrycket att de inte gjort något fel trots att lagöverträdelser faktiskt har skett, kommenterar Camilla Zetterberg, chef för Kemikalieinspektionens avdelning för tillsyn och registratur, i ett pressmeddelande.

Kemikalieinspektionen gjorde 664 anmälningar till åklagare för misstänkta miljöbrott mellan åren 2012 till 2016. Av dessa har endast 13 procent lett till böter, 87 procent har lagts ner. De flesta av anmälningarna handlar om varor som innehåller förbjudna kemsiska ämnen. I de fallen är lagöverträdelser svårare att bevisa. I stället är det brister i säkerhetsdatablad och att kemiska produkter inte har anmälts till Kemikalieinspektionen som leder till böter för företagen.

Kemikalieinspektionen vill därför se ett system av miljösanktionsavgifter i stället för att lagöverträdelse anmäls till åklagare. Förra året gav regeringen Miljötillsynsutredningen i uppdrag att undersöka den möjligheten.

– Med miljösanktionsavgifter skulle lagöverträdelser innebära tydliga sanktioner för företag som sålt varor med förbjudna ämnen. Sannolikt skulle det även leda till att fler lever upp till kemikalielagstiftningen, säger Zetterberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV