Radar · Nyhet

Ozonavtalet bra för klimatet

Montrealprotokollet som världens länder skrev under 1987 för att rädda ozonskiktet är också bra för klimatet.

En ny rapport från det amerianska forskningsinstitutet Cires visar att avtalet besparade atmosfären utsläpp motsvarande 170 miljoner ton koldioxid mellan 2008 och 2014, enbart från USA, skriver Cires på sin hemsida.

De freoner som avtalet såg till att fasa ut är nämligen inte enbart skadliga för ozonskiktet utan också mycket kraftfulla växthusgaser.

Effekten av Montrealprotokollet kommer att öka de kommande åren, enligt rapporten. 2025 kommer utsläppsminskningarna att motsvara runt en fjärdedel av dem som USA åtog sig när de skrev under Parisavtalet.

– Vi blev förvånade över hur stora minskningarna var, säger forskaren Lei Hu till Cires.

Freoner omfattas inte av Parisavtalet, så om USA ansluter sig till avtalet som de lämnade före sommaren, kommer dessa utsläppsminskningar inte att räknas in.