Radar · Nyhet

Räv minskar risken för farliga fästingar

Det kan vara bra för människan att ha rävar i grannskapet. Räven, och även mården, minskar risken för fästingburen borrelia, visar en ny studie.

Studien, gjord i Nederländerna, visar att förekomsten av smittbärande fästingar var hela 85 procent lägre i områden med rödräv och mård jämfört med områden där de små rovdjuren var sällsynta.

Den förklarande länken är möss, rävens huvudföda men också viktiga värddjur för fästingen. Man skulle kunna tro att ett rävtätt område får ett kraftigt decimerat musbestånd, men studien gav inget belägg för det. Forskarnas förklaring är i stället att mössen håller sig mer gömda i sina hålor under marken när räv eller mård är i närheten. Därmed får också fästingar svårare att komma åt smågnagarna och sprida smittan. Rovdjuren tycks alltså bryta smittkedjan.

– Detta är den första studien som empiriskt visar att rovdjur är bra för din hälsa med hänsyn till fästingburna smittor, säger Taal Levi, ekolog vid Oregon State University, till New York Times.

Studien, som har publicerats i The Royal Society och refererats av natursidan.se, gick till så att 20 olika områden kameraövervakades för att mäta förekomsten av rödräv och stenmård. Möss och sork i samma områden samlades in för att räkna fästingar och testa dem för sjukdomar. Fästingar samlades också in genom att dra filtar längs marken.

Borelia

Källor: Vårdguiden och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)