Radar · Nyhet

”Ofarliga” gifter bakom bidöd

Ny forskning sprider nytt ljus över den massdöd som drabbat bin i Europa och USA.

Kemiska bekämpningsmedel som tidigare påståtts vara ofarliga har nu visat sig orsaka ”colony collapse disorder” som innebär att hela områden rensas från bin. Det skriver den danska vetenskapssajten videndskap.dk, som rapporterar om två nya studier.

Insektsmedlet Imidacloprid, som är flitigt använt i det svenska jordbruket, kan ödelägga bestånd av humledrottningar. Det visar en studie från brittiska Stirling University.

Samtidigt har forskare från franska Inra visat hur ett annat insektsmedel, Thiamethoxam, gör att honungsbin förlorar sin orienteringsförmåga och därmed dör innan de hittar hem till sin bikupa.

Biforskare har under en längre tid misstänkt att insektsmedlen skulle kunna innebära en fara för bin.

De bägge har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.