Glöd · Debatt

Hur länge till ska vi ha styrelsediktatur?

DEBATT  Föreningsstyrelse baserad på transparent information och omröstning. Den gamla auktoritära föreningsmodellen med auktoritär ordförande, sekreterare, kassor, revisor och medlemmar, ”får” eller ”konsumenter” passar bra till en kommersiell verksamhet.

Till min stora besvikelse har många ideellt lågt utbildade medlemmar inget stort intresse för mänskliga rättigheter och universella lagar och är inte villiga att diskutera idéer, eller att experimentera med alternativa idéer, för en styrelse för alla slags föreningar.

Det är en tidsfråga när alla föreningar kommer att bli demokratiska med hjälp av internet, när alla medlemmar kan vara såväl ordförande, kassör och revisor och så vidare, vid sidan av en formell styrelse.

I dag kan inte alla medlemmar delta i en sådan föreningsstyrelse. Det behövs först en omröstning om en lag om tolv års obligatorisk utbildning och obligatorisk fyratimmars arbetsdag. Under tiden söker jag vänner med hög ideologisk utbildning och stort intresse för mänskliga rättigheter och universella lagar för att experimentera med en sådan förening.

Framtidens ideologi är digital direktdemokrati, ett universellt språk och universella lagar, varken vänster, samling eller höger! Var god glöm president Trump, ordförande Mao, Putin och alla presidenter! Hur länge till ska vi ha styrelsediktatur?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV