Radar · Nyhet

Spänt mellan stormakter

Samtidigt som det hårda tonläget mellan USA och Nordkorea oroar världen skärps nu tonläget mellan Kina och Indien, två andra kärnvapenmakter.

Kina har uppmanat Indien att dra tillbaka militära styrkor från Doklamplatån i Himalaya, ett område som både Kina och Bhutan gör anspråk på.

Nu varnar Kina för att den återhållsamhet man anser sig ha visat har en gräns, rapporterar Al Jazeera.

– Inget land ska underskatta Kinas militära förmåga att fullfölja sitt uppdrag att säkra freden och försvara sin suveränitet, skriver Kinas försvarsdepartement i ett uttalande.

Indien – som stöder Bhutans anspråk på området – gick i juni in med trupp för att stoppa ett kinesiskt vägbygge genom platån och spänningarna är nu större mellan länderna än på 30 år, enligt Al Jazeera.

Den indiska regeringen förnekar att de bidrar till en militär upptrappning och uppger att de vill se diplomatisk lösning.