Glöd · Panelen

Panelen

Vissa anser att vi borde införa digital direktdemokrati och fatta besluten i omröstningar på internet. Vad tycker du om den idén?

Olle Hilborn, 32 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö Privat

– Den stora nackdelen med direktdemokrati är att det tar tid att förstå saker man röstar om. Jag som fritidspolitiker har ofta flera hundra sidor att läsa inför varje sammanträde, därtill behöver jag diskutera det och fråga professionen för att få en bra inblick. Jag tror inte att gemene man hinner det här vid direktdemokrati. Och då riskerar det alternativ som vid första anblick ”låter bäst” att vinna, vilket ofta inte är vad de flesta skulle tycka var bäst om de hade hela bilden.

Mattias Annwall, 36 år, partiledare för Funkapartiet, Ekerö Privat

– Jag tror att det vore riskabelt för demokratin som idé. Min åsikt är att majoriteten av de röstberättigade i Sverige inte är tillräckligt insatta i eller intresserade av politik på det beslutsfattande planet. Vidare har jag mycket svårt att se hur ett direktdemokratiskt system skulle resultera i eniga beslut. Och vilka skulle omsätta dessa beslut i praktik?

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i Humanisterna, Stockholm Privar

– Det finns en konflikt mellan direktdemokrati och representativ demokrati. En blandning av de två kan skapa ohållbara situationer där ingen tar ansvar för utfallet av beslut. I dag vore det en praktisk omöjlighet att byta system. En så pass komplex välfärdsstat som vi byggt upp kräver beslut som bygger på långsiktighet, ordentliga faktaunderlag och ständiga avvägningar mellan målkonflikter.