Radar · Nyhet

Hönor svalt och kvävdes – slakteriet får öppna igen

Hönor kvävdes till döds och svalt ihjäl under långa transporter. Efter fem år av missförhållanden stoppade länsstyrelsen till slut verksamheten på Håkanstorps slakteri. Men bara några veckor senare får de lov att slakta igen.

Sedan 2012 har länsstyrelsen i Västra Götaland haft en rad anmärkningar på hur hönor behandlats av Håkantorps slakteri i Vara. Fåglar har transporterats mer än 12 timmar utan foder och vatten och med ventilation som varit antigen trasig eller av misstag slagits av. Hundratals fåglar har vid flera tillfällen kvävts till döds under transporterna, medan andra svultit eller frusit ihjäl.

Den 7 juli fick länsstyrelsen nog och beslutade att verksamheten skulle stoppas. Men drygt tre veckor senare kom ett nytt besked. Efter att företaget lämnat in uppdaterade rutiner och lovat att ha en djurskyddsansvarig på plats får de tillstånd att slakta igen, under strängare kontroller från länsstyrelsen.

– Vi ska vara på plats när de drar igång slakten och se till att de följer rutinerna, säger Elin Svensson på länsstyrelsen i Västra Götaland.

En av slakteriets delägare och styrelseledamöter Romualdas Dudutis påpekar att utöver de nya rutinerna har en ny ledning tillsats och ny utrustning köpts in. Men att det inte kommer fler anmärkningar framöver på hur företaget bedriver slakten vill han inte garantera. Han beskriver verksamheten som strängt reglerad av myndigheterna.

– Alla företag får anmärkningar. Man kan alltid hitta någonting som är fel. Utrustning kan gå sönder, det kan man aldrig helt försäkra sig om att det inte händer, säger han.

Är regleringarna för stränga?

– Det är inte min sak att klaga över myndigheter, vi måste anpassa oss efter vad de säger och göra allt som är möjligt, säger Romualdas Dudutis.

Djurrättsalliansen ser beslutet att låta slakteriet öppna igen som ett uttryck för hur lätt djurs intressen väger.

– Djurskyddslagen finns i grund och botten till för att göra det lagligt att utnyttja och döda andra djur. Det är de ramar djurskyddsinspektörer har att arbeta efter. Även när väl länsstyrelsen agerar  blir det tydligt att det är människors ekonomiska intressen som går före djuren, säger talespersonen Malin Gustafsson.

Samtidigt som hon upprörs över de brister som konstaterats på Håkantorps slakteri tycker hon inte att skillnaderna mellan olika slakterier ska överdrivas.

– Vi kommer inte ifrån det faktum att djur lider även om slakterierna skulle följa djurskyddslagen till punkt och pricka. För den enskilde är det bästa sättet att försäkra sig om att inte stödja djurplågeri att helt avstå från animaliska produkter, säger Malin Gustafsson.