Glöd · Debatt

Stadsodling förbättrar staden

Stadsodling är något som har funnits i över 100 år i Sverige i form av kolonilotter. Förr uppkom de för att det var trångt i städerna, långt till naturen och för att tillgången på mat inte alltid var den bästa. I dag har trenden att odla sin egen mat vuxit igen trots att vi har tillgång till allt vi behöver och mer i butikerna. Kanske beror det nu också på en längtan efter naturen i städerna, plus en ökad miljömedvetenhet.

En ganska ny trend istället för kolonilotter, är odling på allmänna platser genom så kallade stadsodlingar. Eftersom stadsodlingar är små är de lätta att göra ekologiska och det är ofta varmare inne i städerna vilket gynnar växterna här i Sverige. De bidrar också till en mer hälsosam stadsmiljö eftersom de hjälper till att rena luften, plus att de är viktiga för bin och andra pollinerare som finns i städerna. I många städer runt om i världen fungerar stadsodlingar också som community gardens (gemensamma odlingar) där man odlar tillsammans och delar på skörden, plus att det är ett sätt att skapa mer social hållbarhet och ett samhälle där människor känner gemenskap.

2017 har Uppsala kommun ett stadsodlingsår för att öka intresset för odling och för att det är en del i att skapa ett mer hållbart samhälle. Det innebär att de skapar odlingar runt om i Uppsala som alla får besöka och som alla får ta mat från. Här odlas växter som är ätbara för människor och samtidigt gynnsamma för bin och fjärilar som är centrala i odlingsprocessen. Odlingarna fungerar också som inspiration till vad man själv kan odla hemma eller på sin kolonilott. Odlingarna handlar inte bara om att producera mat, utan en stor del är också att skapa mötesplatser för alla som bor i staden och på sätt skapa gemenskap. 

Det är roligt att odla själv och se hur det går för växterna och man blir glad när det växer mer och mer. På lotten odlar jag bland annat zucchini som trivs bra i Sverige. Det är också en gemenskap genom att man ofta träffar andra som odlar när man går dit. Både jag och Maria odlar också en del på våra balkonger, ett lätt sätt att dryga ut matförrådet lite. Till exempel är det lätt att odla olika örter på balkongen eller på fönsterbrädan. Tomat och sallad brukar också fungera bra. Det är alltid extra gott med färska kryddor och örter, och ännu godare att äta den man odlat själv.