Radar · Nyhet

EU-domstol stoppar flygavtal som bryter mot människorätt

EUs avtal med Kanada om att dela med sig av passageraruppgifter i terrorbekämpningssyfte bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter, slår EU-domstolen fast. I och med domen kan inte Kanadaavtalet antas i sin nuvarande form, utan läggs åter på EU-kommissionens skissbord.

De transatlantiska parterna har förhandlat sedan 2010. Det var när EU-parlamentet skulle klubba uppgörelsen som församlingen i stället valde att bolla över till EU-domstolen. I onsdagens dom slår EU-domstolen fast att avtalet går för långt och undergräver rätten till privatliv, så som den garanteras i EU-lag.

Enligt avtalet får uppgifter om resenärer samlas in från flyg- och resebolag, sparas i upp till fem år och delas mellan EU och Kanada. Det rör till exempel passagerares kontaktuppgifter och information om betalning, biljettyp och resrutt. EU har redan sådan lagstiftning inom unionen och liknande samarbetsavtal med USA och Australien. Onsdagens dom gäller bara Kanadaavtalet men kan komma att påverka de andra två avtalen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV