Radar · Nyhet

IT-aktörer föreslår statlig molntjänst

En samordning av statens IT-drift, i till exempel en statlig molntjänst, kan ge stora fördelar bland annat ur säkerhetssynpunkt. Det anser företrädare för flera statliga och privata IT-aktörer, bland dem Integritetskommittén och Internetstiftelsen i Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Skatteverkets driftavbrott och Transportstyrelsens felaktiga outsourcing av datadriften är två händelser som hade kunnat undvikas genom en samordnad IT-drift, anser författarna. De hänvisar till att flera statliga utredningar de senaste åren slagit fast att både driftsäkerhet och informationssäkerhet brister, bland dem en från Statens servicecenter i februari.

”S-MP-regeringen har haft Statens servicecenters rapport sedan februari i år utan att något hänt. Hur mycket mer statlig information ska tillåtas lämna Sverige helt okontrollerat? Hur många fler driftavbrott ska tolereras?” skriver de.